شعر عاشقانه ی اما نشد از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

خواستم با عشق درگیرت کنم اما نشد

از هر آنچه غیر خود سیرت کنم اما نشد

خواستم با دلبری با ناز با قهرو ادا
بر شکار چشم خود شیرت کنم اما نشد

خواستم چون شانه ات بر تخت شاهی تکیه زد
بر دیار بخت خود میرت کنم اما نشد

شعر اما نشد از ستاره فرخی نژاد  / خواستم با عشق درگیرت کنم

شعر مرتبط با این شعر:شعر باران از ستاره فرخی نژاد / باز باران میزند در کوچه های این حوالی

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


اما نشد
amanashod.pdf
اسم فایل:
شعر اما نشد
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.