شعر اجتماعی سپهر از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:اجتماعی

"سپهر"

دردانه ی مادر،
مباد
در استمرار نامت
آسمان را پیشه کنی

که بوی خون میدهد
این آبیِ فراخ

جان می ستاند
این
پهنه ی شرور

سرخ میکند
چشمان انتظار را
و
برشته میکند
دل را به جای نان

مباد فرزندم
که آسمان
مرگ را
حواله میدهد این روزها.......

شعر سپهر از ستاره فرخی نژاد / "سپهر"  دردانه ی مادر، مباد در استمرار نامت

شعر مرتبط با این شعر:دو بیتی جدایی از ستاره فرخی نژاد / ای شسته از احوال دلم دست کجایی

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


سپهر
Sepehr.pdf
اسم فایل:
شعر سپهر
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.