شعر عاشقانه ی ورای گناه از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

پیشانیم
بوسه گاهیست
به تقدس عشق
ورای عریانی
ورای گناه

چشمانم
قبله گاهیست
در قداست نگاه
ورای دیدن
ورای اشتباه

دستانم
اما
هرزه گاهیست
از فشردنهای پی در پی
در
پیوندهای عاری از انتها

اثر فوق خطاطی استاد محمد عباسی می باشد.

شعر ورای گناه از ستاره فرخی نژاد / پیشانیم  بوسه گاهیست...

شعر مرتبط با این شعر:شعر بیمار و خراب از ستاره فرخی نژاد / قسمت این بود که بیمار...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


ورای گناه
varayegonah.pdf
اسم فایل:
شعر ورای گناه
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.