شعر مجال گفتگو از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

باید کمی امشب مجال گفتگو باشد

با او که احوال دلم را پرس و جو باشد

باید یکی پیدا شود مرهم شود زخمم

در بین این اغراقها، آیینه خو باشد

امشب دلم را مژدگانی آورد با خود

برچیند این پیشینه را و پیش رو باشد

پندم نده ناصح که گوشم از نصیحت پر

باید فقط در انجمن اندرزگو باشد؟!

باید کسی دلواپس این روزها ی سخت

تا دلخوشی، ام تکیه بر چشمان او باشد

وقتی دعایم سمت آمین می شود راهی

حکم اجابت در پناه آبرو باشد

شعر مجال گفتگو از ستاره فرخی نژاد / باید کمی امشب مجال گفتگو ...

شعر مرتبط با این شعر:شعر نفس مرگ از ستاره فرخی نژاد / گور کنان پیشه کرده اند ...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر مجال گفت و گو
magalgotogoo.pdf
اسم فایل:
شعر مجال گفتگو
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.