زمان

شعر زمان از ستاره فرخی نژاد / کجاست این شتابِ گذرانِ زمان...

شعر عاشقانه ی زمان از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

کجاست
این شتابِ
گذرانِ زمان

که وا میدارد
زبانها را
به نالیدن

من اینجا
در گلاویزیِ
چفت شده ی
عقربه ها

عمر را
در خاطره ی
رویدادی گرم
به انجماد
ایستاده ام

و
سکون
اندیشه میکنم

شعر مرتبط با این شعر:شعر اشک سیاه از ستاره فرخی نژاد / سپیدهایم جاری می شوند از ...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


زمان
zaman.pdf
اسم فایل:
شعر زمان
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.