شعر اعتماد

شعر اعتماد از ستاره فرخی نژاد / اعتماد دست آویزیست برای نواختنِ . . . 

شعر عاشقانه ی اعتماد از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

اعتماد
دست آویزیست
برای نواختنِ
سرپنجه ی روزگار
با ردی از سیلی های
بی چون و چرا...

گونه های گل انداخته
هماره از سوز عشق نیست..

شعر مرتبط با این شعر:شعر سوختن از ستاره فرخی نژاد / من زنِ سوختنهای بیشمارم

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر اعتماد
etemad.pdf
اسم فایل:
شعر اعتماد
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تعداد بازدید: