شعر سوختن

شعر عاشقانه ی سوختن از ستاره فرخی نژاد

شعر سوختن از ستاره فرخی نژاد / من زنِ سوختنهای بیشمارم

دسته بندی:عاشقانه

من

زنِ سوختنهای
بیشمارم

از آغوشی آتشین
به
داغ ِ
روزهای فاصله

توبه کرده ام
از
بهشتی که
تو را
گناه میخواند

از جهنم چه
هراسی
مرا
به دوزخ ببرید
من زنِ سوختنهای بیشمارم...

شعر مرتبط با این شعر:شعر رندانه از ستاره فرخی نژاد / تو را رندانه میخواهم به دل جانانه میخواهم

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر سوختن
sokhtan.pdf
اسم فایل:
شعر سوختن
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تعداد بازدید: