باران

شعر عاشقانه و دلبرانه ی «تصنیف پاییز» از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

باران
تصنیف پاییز است
چنگـ میزند
و شور مینوازد
با مضرابهای پی در پی
و
نسیم


ترانه ی خش خش را
زیر پای رهگذران
همسرایی میکند

و تو
در هر نت باران
تار میشوی تار میشوی
تا موسیقیت کنم...