شعر عاشقانه ی پروانگی ازستاره فرخی نژاد

شعر پروانگی از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

همچون
پیله ای نارس
به شوق پروانگیم

تقدیر اما
می ریسد مرا
 و نانی
بر سفره ی دخترکان بافنده

و من
میخکوب میکنم
دیدگان تحسین را
در قابی از تصویر های بدلی

و میخکوب میشوم
بر دیوارها ی حسرت
تا
روزی
رویای پرواز را
در زیر زمینی متروک
موریانه بزنم....

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی فقدان از ستاره فرخی نژاددریافت
عنوان: شعر پروانگی
حجم: 355 کیلوبایت
توضیحات: شعر پروانگی از ستاره فرخی نژاد به صورت PDF

لینک کوتاه مطلب:yon.ir/BUq5