شعر سکوت از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

سکوت
بغض بیحوصلگیست
از تردیدهای سرخورده در
پشت حنجره ی بی وقفه ی
زمان ....

و
گاه شهامتی
به ابتذال کشیده شده
در مردمکهای لرزان هراس...

جسارتی باید
تا بگشاید
این  حرفهای
 آماس گونِ در احتقان را....
و
حوصله ای
که فراهم کند مهماتی
برای نبرد نابرابر منطق
با گوشهای ناشزه ی
کبر و خودخواهی...

در این میان
حرمت واژه ی حیا
چه بیرحمانه تعبیر بر
رضایتی برانگیخته از احساس
و قربانیِ بی عدالتی میشود....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی تنهایی از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

دریافت
حجم: 389 کیلوبایت
توضیحات: شعر سکوت از ستاه فرخی نژاد به صورت PDF