شعر دیدار بارانی از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

در
تولد یکسالگیِ
شمشادهای بارانزده،
به بوسه جانی دوباره ببخش...

و در
سالگردِ
لمسِ دستهایمان
به آبان
مهری دوباره...

به عریانیِ
درختان شاهد بر
هماغوشی،
نظربندی،
که دیدارِ آغازمان را
به پایانی محزون
رقم زدند....

هان ای
 بخیلان در بندِ دیوانگی
هان ای
 کلاغان سیه پوشِ درماندگی..
آتش بگیرید
من هنوز
دوستش دارم....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی باران از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

دریافت
حجم: 376 کیلوبایت
توضیحات: شعر دیدار بارانی از ستاره فرخی نژاد به صورت PDF