شعر ایست از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

شعار نمیدانم...
پولتیک را احمقم..
و
به دموکراسی فقط
اعتقاد دارم...


اما
تا دلت بخواهد
در
کودتایِ انقلابِ نگاهت
در فریادهای بلند(ایست...)
تیر میخورم....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی تلنگر از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

دریافت
حجم: 334 کیلوبایت
توضیحات: شعر ایست از ستاره فرخی نژاد به صورت PDF