شعر عارفانه ی مکبر از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عارفانه

وقتی
مکبر اذان را
اقامه کرد...

دستم
شروع به نوشتنِ
توبه نامه کرد...

خواستم
مسلمانو سربه راه شوم
اما...

یادت
دوباره در ایمانم،
هنگامه کرد....

شعر مرتبط با این شعر:شعر «مناظره با خدا» از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.
دریافت
حجم: 398 کیلوبایت
توضیحات: شعر مکبر از ستاره فرخی نژاد به صورت pdf