قاصدک از ستاره فرخی نژاد

شعر عاشقانه

از تارهای حنجره ات
تا
تارهای گیسویم
فاصله
نفسی است
عجین
با قاصدکی
که به سویم روانه می کنی