پاییز زیر پوست ما از ستاره فرخی نژاد

شعر عاشقانه

ذوق زده می شد
پاییز
زیر پوست ما
و
قدم میزد
هر نفس
شانه به شانه مهر را

پنجه می سایید
عشق
درز انگشتانمان را
در فشردنی
که آه می کشید غبطه
در نگاه رهگذران

و زمان
ماراتن حسد را سوت میزد

بال به نهر می سپرد
قاصدک
در خطری
تا قربانی کند خود را
در رساندن مژده همسایه بودنمان
به گوش باغ

تزریق می شد
شیره ی درختان غارت شده
در رگهای من
وقتی غزل
در کاوش بلورهای سپید
حنجره ات را نوازش می کرد
و مست میشد
یاخته هایم از تلاوت واژه
در اختلاط بوسه های پی در پی

هنوز
کنار توام اینجا
کنار منی آنجا

باور نداری؟
از باغبان بپرس

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

paeez-zire-poostema.pdf
اسم فایل:
شعر پاییز زیر پوست ما
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.