شعر شرجی احساس

شعر شرجی احساس با موضوع عاشقانه

از استوایی ترین 
زاویه ی نگاهت 
قائم بر
شرجی ترین 
احساس زنانه ام
روانه ی غروب شده ام

افول کرده ام 
از سرزمین آسمانت
بر سورتمه ی روزهایی 
که جوانی را
قندیل می بست 
در قطبی ترین نقطه ی زمین

بیرون می زند 
شاخ های گوزنی 
که هدایت می کند 
اسکیموی دلتنگی را
در ساحلی
با چشم انداز زنان برنزه

بتاب بر شمال منجمد تنم
تا هرم خیالت 
نوید آسمان را
به ماهیان آفتاب ندیده ی اعماقم
بشارت نور ببخشد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

sharjiehsas.pdf
اسم فایل:
شعر شرجی احساس
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.