شعر عاشقانه ی انگیزه ی عشق

دسته بندی: عاشقانه

وقتی از انگیزه ی عشقت لبالب میشوم

در تنم میلرزم و سوزنده از تب میشوم

تا که یادم مـیکنی با خواهشی در چشم ودل

هر نیازت را دچار باد غبغب میشوم

مریمم در پاکی و در خلوت شبهای خود

در کنارت چون زلیخا دیده اغلب می شوم

بستری می گسترانم در شمیم لحظه ها

در مشامت نوگل محبوبه ی شب میشوم

میروم از هوش دیگر در شرار میل تو

گیج و مست و دلبرانه غرق مطلب میشوم

میزنی با چوب بی مهری مرا گاهی ولی

بهترین شاگرد تو در درس مکتب میشوم

می دهی این عاشقت را بدترین دشنام ها

هر چه می خواهی بگو پیشت مودب میشوم

میروی و باز هم در توبه ی تکراری ام

بر لبم ذاکر به شوق ذکر یا رب می شوم

شعر انگیزه ی عشق / وقتی از انگیزه ی  عشقت لبالب   میشوم

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی خلسه / مرا به "خلسه میبرد حضور" چون شراب تو

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


انگیزه ی عشق
angizeyeeshgh.pdf
اسم فایل:
شعر انگیزه ی عشق
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.