شعر اجتماعی سارقین / واهمه ای ندارم  از سارقین

دسته بندی: اجتماعی

واهمه ای ندارم
از
سارقین گردنه های
نفس گیر زندگی

تیغ از رو میزنندو
مال می برند
و
احساس نمی درند

هراس من
از متکدیانی ست

که
پنهان می شوند
پشت لابه های دلخراش

ریش می کنند دل را
و
ریش می جنبانند
حماقت را
و
اعتماد
زیر تشکچه ی ریا
تلنبار می کند بی اعتمادی را

شعر اجتماعی سارقین / واهمه ای ندارم  از سارقین

شعر مرتبط با این شعر:شعر اجتماعی بهار / بهار زیر پوست شهر....

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر سارقین
sareghin.pdf
اسم فایل:
شعر سارقین
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.