شعر عارفانه ی جمعه از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: عارفانه

لعنت به این بی همدمی های مداوم

افکار بی اندازه ی شوم مزاحم

لعنت به این آدینه های لا مروت

دلتنگی و دلواپسی های مهاجم

اینجا اسیر جنگم و درگیر هجران

دشمن دلم را میبرد همچون غنائم

ایکاش بودی تا ببینی درد دارم

دیگر چرا باید که دل باشد مقاوم

چشمم به راهت خیره و دستم به دامان

آقا رهانی این جهان را از مظالم ؟

شعر عارفانه ی جمعه / لعنت به این بی همدمی های مداوم

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی سپیدا غزل / او غزل می خواهد و من هم سپیدی

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر جمعه
jome.pdf
اسم فایل:
شعر جمعه
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.