شعر مناسبتی شمیم کاه گل از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی : مناسبتی

از مراتع بهار
سرازیر میشوند
گله ها
چونان مهره های
سفید و سیاه
با کاکل های پرمنگناتی

و نشخواری دلپذیر
در آوای زنگوله ها
ادغام می کند
نسیان دیدگانی
از
بیداد زمستان را

از ماهور
آوای نی لبکی
با شمیم خوش کاهگل
در می آمیزد
و باران تقسیم میکند
عشق را
از رستنی در
جفتگیری های عاشقانه

مور مور می شود
و نبض می گیرد سرانگشتانم
تا گره بزند تو را
به نیتی بی پروا
تا بهار
رویش مان را
برای درختان سر لوحه کند

شعر شمیم کاه گل از ستاره فرخی نژاد / از مراتع بهار  سرازیر میشوند...

شعر مرتبط با این شعر: شعر عاشقانه ی شور شیرین /شور شیرین میزند ...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر شمیم کاه گل
shamimekahgel.pdf
اسم فایل:
شعر شمیم کاه گل
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.