شعر شور شیرین از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: عاشقانه

شور شیرین میزند در لحظه هایم نام تو

آخرش باید بگردد این جهان در کام تو

میزنی با هر سرودن زخمه ها بر تار دل

تا ثریا میرود این نغمه ها از بام تو

اختران در آسمان چشمک پرانی میکنند

اخترم روی زمین سویی زده در شام تو

پخته ای صدها غزل در داغی احساس خود

تا روم در زمره ی دلدادگان خام تو

چون غزالی وحشیم در بیشه ای از این دیار

رفته ام با پای خود در چاله ای از دام تو

پیش از این در سرزمینم یار خود بودم ولی

کس چه میدانست شد دل سر به راه و رام تو

شعر عاشقانه ی شور شیرین /شور شیرین میزند ...

شعر مرتبط با این شعر: شعر شب های خماری / از بخت من خانه خراب متواری

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شور شیرین
shooreshirin.pdf
اسم فایل:
شعر شور شیرین
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.