مجموعه اشعار چشم به راه از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: عاشقانه

مینشینم این بهاران را به راهت در غمی

نیست حتی یک خبر از سوی تو حتی کمی

خاطرات این حیاط خانه لبریز تو شد

رفته ای و مانده ام در بغض این بی همدمی


میبافمت بر روزگار بی پناهی

بر هر شب خاموش من مانند ماهی

ای خاطرات رفته از دستم کجایی؟

ای خفته در آغوش دیگر اشتباهی


از تو میبافم برای لحظه هایم جامه ای

تارو پودم را بنا میسازم از نو خامه ای

روزها در انتظارت خیره بر در مانده ام

شاید از این در بیاید قاصدی یا نامه ای

مجموعه اشعار چشم به راه / مینشینم این بهاران را به راهت در غمی

شعر مرتبط با این شعر: شعر عاشقانه ی غوغا از ستاره فرخی نژاد / ای تو تالیف هزاران واژه ی

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


چشم به راه
cheshmberah.pdf
اسم فایل:
شعر چشم به راه
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.