شعر غوغا از ستاره فرخی نژاد 

دسته بندی: عاشقانه

ای تو تالیف هزاران واژه ی شاعر پرست

رونمایی میکنی و شعر غوغا کرده است

انجمن با یک نگه تصنیف می سازد تو را

صد قلم در راه وصفت بی گمان باید شکست

عاشقی در ذهن خود تندیس می سازد ز تو

دیگری هم میشود از کام لبهای تو مست

شوق و آشوبی و محفل میکنی دائم پریش

هر که چاقویی کنارش ، میبرد انگشت دست

ماه عالم میکند تقلید از رخسار تو

آمدی بر پشت بام و ناگهلن خورشید جست

شاعران کوی تو فکر مقفایند و بس

آه ! آیا مصرعی گویای چشمان تو هست؟

شعر عاشقانه ی غوغا از ستاره فرخی نژاد / ای تو تالیف هزاران واژه ی

شعر مرتبط با این شعر: شعری به مناسبت بهار / بهار ادامه ی شاخه های ماست

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر غوغا
ghogha.pdf
اسم فایل:
شعر غوغا
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.