شعر بهار از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: مناسبتی

بهار 

ادامه ی شاخه های ماست
از تداوم احساسی داغ
در برودت محض انجماد
تا
هبوطی
به جرم
نوشیدن شیره هایمان

تبعید ما
به دل جوانه هاست
آنجا که گنجشکان
در حیرت رویش مان
لانه بر پا می سازند

شعر عاشقانه ی بهار / بهار  ادامه ی شاخه های ماست

شعر مرتبط با این شعر: شعر اجتماعی بهار / بهار زیر پوست شهر....

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


بهار
bahar1.pdf
اسم فایل:
شعر بهار
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.