شعر عاشقانه ی ولی نه از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

دل بند دلت بود و تو دربند، ولی نه

انگیزه ی یک عشق هدفمند، ولی نه

خندیدم و گفتم که شوی شاد از این مست

شاید که شوی خیره به لبخند، ولی نه

در آیینه بر صورت خود خال نشاندم

تا بلکه ببخشی م سمرقند، ولی نه

فتانه شدم تا به فریبی بشوی رام

خامی شوی از حیله و ترفند، ولی نه

هی وسوسه کردم که شوی تشنه ی آغوش

دستان تو آماده ی پیوند، ولی نه

گفتی که بهاران به سر شوق بیایی

یکسال شد از بهمن و اسفند، ولی نه...

شعر ولی نه / دل بند دلت بود و تو دربند، ولی نه

شعر مرتبط با این شعر:شعر عشق اهورایی / انگیزه ی یک عشق اهورایی من باش

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


ولی نه
valina.pdf
اسم فایل:
شعر ولی نه
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.